Εδώ μπορείτε να βρείτε εποπτικό υλικό για να το αναρτήσετε στην τάξη σας, φύλλα εργασίας καθώς και διάφορες κάρτες – παιχνίδια για να μάθουν οι μικροί μας φίλοι τα χρώματα, τα σχήματα, τους αριθμούς ή ακόμα να κάνουν ταυτίσεις ή/και ομαδοποιήσεις. Μπορείτε να τα εκτυπώσετε και να περάσετε δημιουργικό χρόνο στο σπίτι ή στο σχολείο!