Εδώ μπορείτε να βρείτε εποπτικό υλικό για να το αναρτήσετε στην τάξη σας, φύλλα εργασίας καθώς και διάφορες κάρτες – παιχνίδια για να μάθουν οι μικροί μας φίλοι τα χρώματα, τα σχήματα, τους αριθμούς ή ακόμα να κάνουν ταυτίσεις ή/και ομαδοποιήσεις. Μπορείτε να τα εκτυπώσετε και να περάσετε δημιουργικό χρόνο στο σπίτι ή στο σχολείο!

Πρωινή ρουτίνα με εικόνες

Γνωρίζω την άνοιξη

Οι 4 εποχές

Οι ημέρες της εβδομάδας

Ο καιρός στο νηπιαγωγείο

Άνοιξη: πίνακας αναφοράς

Διαχείριση ελεύθερης ώρας στο ειδικό νηπιαγωγείο

Γράμματα και εικόνες (ΔΩΡΕΑΝ εκτύπωση)

Ζώα: Φύλλα Εργασίας για ΔΩΡΕΑΝ εκτύπωση

Κατοικίδια ζώα – Πίνακας αναφοράς

Μαθαίνω τα σχολικά είδη!

Φύλλα εργασίας: Σχολικά είδη (ΔΩΡΕΑΝ εκτύπωση)

Λαχανικά: πίνακας αναφοράς

Κάρτες Ανάγνωσης (β)

Κάρτες ανάγνωσης

Κεφαλαία ή πεζά γράμματα; (ΔΩΡΕΑΝ εκτύπωση)

Αριθμοί και χελωνάκια (ΔΩΡΕΑΝ εκτύπωση)

Μήλα, αριθμοί και ποσότητες! ΔΩΡΕΑΝ εκτύπωση

Καράβι: Φύλλα Εργασία για Εκτύπωση

Κουνελάκια και χρωματάκια

Ελεφαντάκια και σχηματάκια (ΔΩΡΕΑΝ εκτύπωση)

Ψαράκια και γραμματάκια (ΔΩΡΕΑΝ εκτύπωση)

Τα παγωτά και τα χρώματα! ΔΩΡΕΑΝ εκτύπωση

Χρωματιστό καράβι!

Οι γωνιές στο ειδικό νηπιαγωγείο ή στο τμήμα ένταξης

Παγωτό: Φύλλα εργασίας για ΔΩΡΕΑΝ εκτύπωση

40 Ρήματα – ενέργειες με εικόνες (1ο μέρος)

52 λέξεις – εικόνες του καλοκαιριού για ΔΩΡΕΑΝ εκτύπωση!

Μαθαίνω – αναπτύσσω το λεξιλόγιο μου με εικόνες (ΔΩΡΕΑΝ εκτύπωση)

Τα φρούτα του καλοκαιριού – πίνακας αναφοράς (ΔΩΡΕΑΝ εκτύπωση)

Άνοιξη: τόμπολες προσανατολισμού για εκτύπωση

Λουλούδια και σκιές (ΔΩΡΕΑΝ εκτύπωση)

Από τι αποτελείται το πρόσωπο; Υλικό για εκτύπωση

Τα μέρη του σπιτιού

Τα ρούχα του χειμώνα – πίνακας αναφοράς (ΔΩΡΕΑΝ εκτύπωση)

Τόμπολες προσανατολισμού (ΔΩΡΕΑΝ εκτύπωση)

Ζώα του δάσους: Φύλλα Εργασίας για ΔΩΡΕΑΝ εκτύπωση

Ταυτίζω με βάση το χρώμα! (ΔΩΡΕΑΝ εκτύπωση)

Τα φρούτα του φθινοπώρου – πίνακας αναφοράς (ΔΩΡΕΑΝ εκτύπωση)

Ομπρέλες: Πίνακας Διπλής Εισόδου για ΔΩΡΕΑΝ εκτύπωση

Πίνακας διπλής εισόδου: φύλλα – χρώματα για ΔΩΡΕΑΝ εκτύπωση

Ποια χρώματα βλέπω στην εικόνα; (κάρτες για ΔΩΡΕΑΝ εκτύπωση)

Μαθαίνω να μετράω 1-10 (Κάρτες για εκτύπωση)

Φθινόπωρο: Φύλλα Εργασίας για ΔΩΡΕΑΝ εκτύπωση

 

Ελένη Γ. Κοντοπούλου
Ειδική Παιδαγωγός

www.pencilcase.edu.gr | info@pencilcase.edu.gr